สินเชื่อธุรกิจกสิกร

สินเชื่อธุรกิจกสิกร

เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ MMR+13 ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

วงเงิน - สูงสุด 1 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรไทยให้เงินก้อนพร้อมลงทุนทันทีก่อนที่ท่านจะทำการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรนั้นเราจะพาท่านมาเช็คข้อมูลสำคัญๆ ของสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรไทยกัน เพราะการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสินเชื่อจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจว่าท่านควรจะสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรดีไหมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับข้อมูลสำคัญแรกของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรนั้นจะเป็นข้อมูลในส่วนของวงเงินให้กู้ผ่านสินเชื่อธุรกิจกสิกร โดยวงเงินอนุมัติจะอยู่ระหว่าง 20,000-1,000,000 บาทด้วยกัน และมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปีเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อธุรกิจกสิกรก็ถือได้ว่าค่อนข้างนานมากๆ เช่นกัน โดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรได้นานสูงสุดถึง 5 ปีด้วยกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในส่วนนี้ของสินเชื่อ sme กสิกรจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจกู้เงินผ่านกสิกรไทยสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจกสิกรถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ดีเลยทีเดียว

เช็คข้อมูลสำคัญก่อนทำการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกร

ก่อนที่ท่านจะทำการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรนั้นเราจะพาท่านมาเช็คข้อมูลสำคัญๆ ของสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรไทยกัน เพราะการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสินเชื่อจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจว่าท่านควรจะสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรดีไหมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับข้อมูลสำคัญแรกของสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกรนั้นจะเป็นข้อมูลในส่วนของวงเงินให้กู้ผ่านสินเชื่อธุรกิจกสิกร โดยวงเงินอนุมัติจะอยู่ระหว่าง 20,000-1,000,000 บาทด้วยกัน และมีอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรสูงสุดอยู่ที่ 25% ต่อปีเพียงเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อธุรกิจกสิกรก็ถือได้ว่าค่อนข้างนานมากๆ เช่นกัน โดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจกสิกรได้นานสูงสุดถึง 5 ปีด้วยกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในส่วนนี้ของสินเชื่อ sme กสิกรจะทำให้ท่านสามารถตัดสินใจกู้เงินผ่านกสิกรไทยสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจกสิกรถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งเงินทุนที่ดีเลยทีเดียว

สินเชื่อธุรกิจกสิกรสมัครผ่านแอพเคพลัสได้ไหม?

เปิดช่องทางสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกร! สำหรับการสมัครกู้เงินธนาคารกสิกรไทยผ่านสินเชื่อเพื่อธุรกิจนั้นท่านสามารถดำเนินการสมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยและสาขาบริการของธนาคารกสิกรไทยได้เพียงเท่านั้น ซึ่งการสมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรไทยผ่านแอพเคพลัสยังไม่สามารถทำได้นั่นเอง แต่หากท่านทำการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยท่านจะต้องยืนยันตัวตนสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกร สินเชื่อ k plus ผ่านแอพเคพลัสเท่านั้นท่านจึงจะสามารถยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรผ่านช่องทางนี้ได้ ดังนั้นหากท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางไปสมัครสินเชื่อ sme กสิกรที่สาขาธนาคารท่านก็ยังสามารถยื่นเรื่องสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆ และท่านยัง และสำหรับคำถามที่ว่าการสมัครผ่านเว็บไซต์ท่านจะทราบผลการสมัครสินเชื่อ sme กสิกรกี่วันอนุมัตินั้น ท่านจะทราบผลการอนุมัติสินเชื่อธุรกิจกสิกรในวันถัดไปหลังจากที่ท่านยื่นเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผ่านแอพเคพลัส

 

ส่องเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ประกอบการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกร

ในเรื่องของเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

1 เอกสารยืนยันตัวตนของผู้สมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กกสิกร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถทำการติดต่อได้ของผู้ที่จะสมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกร
  • แอพพลิเคชั่นเคพลัสเวอร์ชั่นล่าสุด เพื่อใช้ยืนยันตัวตนเองผู้สมัครสินเชื่อ sme กสิกร
  • บัญชีเงินฝากกสิกรของผู้สมัครสินเชื่อ sme bankสินเชื่อธุรกิจกสิกร

2 เอกสารแสดงรายได้ของผู้สมัครกู้เงินธนาคารกสิกรไทย

ในกรณีที่ผู้สมัครสินเชื่อธุรกิจกสิกรมีบัญชีกับธนาคารกสิกรไทยอยู่แล้ว และหากผู้ที่สมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจกสิกรไทยมีรายการเดินบัญชีย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้ประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วนธุรกิจกสิกรในส่วนนี้

อย่าลืมตรวจบริการของบริษัทประกันภัย

ชโยแคปปิตอลสินเชื่อ
เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ดอกเบี้ย - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ - ตั้งแต่ 20-65 ปี

วงเงิน - ไม่กำหนดวงเงิน

ลงทะเบียนสินเชื่อชโยรับเงินก้อนทันใจ
ธกส ปล่อยสินเชื่อ 500000
เงินเดือน - ไม่กำหนดเงินเดือน

ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ 1.2 ต่อปี

อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

วงเงิน - สูงสุด 10,000 บาท

สินเชื่อธนาคาร ธกสที่มีหลายหลายสินเชื่อ