Offer Category: สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  ขอสมัครทันที

  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้

  สินเชื่อศรีสวัสดิ์ไม่มีหลักทรัพย์
  เงินเดือน - 30,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 25-59 ปี

  วงเงิน - สูงสุด 2 ล้านบาท

  ศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
  สินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์
  เงินเดือน - 15,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 20-59 ปี

  วงเงิน - สูงสุด 2 ล้านบาท

  สินเชื่ออาชีพอิสระกรุงศรีรับเงินเร็ว ไม่ต้องรอนาน
  สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์
  เงินเดือน - 15,000 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ MMR+2.75 ต่อปี

  อายุ - ไม่กำหนดอายุ

  วงเงิน - สูงสุด 5 ล้านบาท

  สินเชื่อกรุงไทยฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการ
  สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์
  เงินเดือน - 7,500 บาทต่อเดือน

  ดอกเบี้ย - ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

  อายุ - ตั้งแต่ 20-70 ปี

  วงเงิน - สูงสุด 1.5 ล้านบาท

  ลงทะเบียนสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

  เมื่อต้องการต้องสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายทำอย่างไรมาดูกัน

  ก่อนหน้านี้พวกเราอาจคุ้นเคยกับการที่ถ้าต้องการกู้สินเชื่อจะต้องมีหลักประกันหรือมีบุคคลค้ำประกัน แต่ด้วยรูปแบบของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจึงทำให้เกิดสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนได้สบายใจขึ้น คุณเพียงแค่ต้องมีแหล่งรายได้พร้อมทั้งความมั่นคงในอาชีพเป็นพื้นฐานก็สามารถที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่าย pantip เพื่อรับผลการพิจารณากันได้แล้ว แต่สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ในตอนนี้จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าเผื่อว่าสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะสามารถพาคุณผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

  สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายดีอย่างไร

  ถ้าในตอนนี้คุณสามารถที่จะขอสินเชื่อได้ทั้งแบบมีหลักทรัพย์และสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย แต่ยังอยากรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเลือกแบบสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะดีกว่าอย่างไรเราลองมาเริ่มต้นอธิบายถึงสิ่งดี ๆ ของสินเชื่อประเภทนี้กันก่อนดีกว่าว่ามีข้อดีอะไรน่าสนใจบ้าง

  • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับคุณ
   ใครที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนแล้วอาจจะไม่มีหลักทรัพย์สินเชื่อตัวนี้ยังช่วยให้คุณได้เงินก้อนไปใช้ตามความต้องการได้แบบไม่ต้องกังวล เพียงแค่ต้องวางแผนการชำระหนี้ให้ตรงเวลาและครบถ้วนเท่านั้นเอง
  • ถ้ามีหลักทรัพย์ก็เก็บไว้เป็นทุนสำรองได้
   เมื่อมีทางเลือกให้สามารถขอสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ได้แม้ว่าคุณจะมีสินทรัพย์อยู่เราก็ขอแนะนำว่าสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์มีข้อได้เปรียบกว่า และเก็บหลักทรัพย์ของคุณเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในยามฉุกเฉิน
  • ดำเนินการได้เร็ว
   ในตอนนี้มีนโยบานการเงินออกมาให้อนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นทำให้คุณสามารถได้เงินไปใช้ทันเวลา แต่หากเป็นสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการประเมินหลักทรัพย์ก่อน ซึ่งแน่นอนว่าใช้ระยะเวลานานกว่า

  ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  เมื่อคุณมีหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์เหล่านั้นยังเป็นของคุณ 100% ย่อมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

  ก่อนหน้านี้พวกเราอาจคุ้นเคยกับการที่ถ้าต้องการกู้สินเชื่อจะต้องมีหลักประกันหรือมีบุคคลค้ำประกัน แต่ด้วยรูปแบบของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจึงทำให้เกิดสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนได้สบายใจขึ้น คุณเพียงแค่ต้องมีแหล่งรายได้พร้อมทั้งความมั่นคงในอาชีพเป็นพื้นฐานก็สามารถที่จะสมัครเพื่อรับผลการพิจารณากันได้แล้ว แต่สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ในตอนนี้จะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างวันนี้เราลองมาดูกันดีกว่าเผื่อว่าสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะสามารถพาคุณผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

  สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายดีอย่างไร

  ถ้าในตอนนี้คุณสามารถที่จะขอสินเชื่อได้ทั้งแบบมีหลักทรัพย์และสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย แต่ยังอยากรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเลือกแบบสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะดีกว่าอย่างไรเราลองมาเริ่มต้นอธิบายถึงสิ่งดี ๆ ของสินเชื่อประเภทนี้กันก่อนดีกว่าว่ามีข้อดีอะไรน่าสนใจบ้าง

   • ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้กับคุณ
    ใครที่กำลังมองหาเงินทุนหมุนเวียนแล้วอาจจะไม่มีหลักทรัพย์สินเชื่อตัวนี้ยังช่วยให้คุณได้เงินก้อนไปใช้ตามความต้องการได้แบบไม่ต้องกังวล เพียงแค่ต้องวางแผนการชำระหนี้ให้ตรงเวลาและครบถ้วนเท่านั้นเอง
   • ถ้ามีหลักทรัพย์ก็เก็บไว้เป็นทุนสำรองได้
    เมื่อมีทางเลือกให้สามารถขอสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ได้แม้ว่าคุณจะมีสินทรัพย์อยู่เราก็ขอแนะนำว่าสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์มีข้อได้เปรียบกว่า และเก็บหลักทรัพย์ของคุณเอาไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในยามฉุกเฉิน
   • ดำเนินการได้เร็ว
    ในตอนนี้มีนโยบานการเงินออกมาให้อนุมัติสินเชื่อต่าง ๆ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้นทำให้คุณสามารถได้เงินไปใช้ทันเวลา แต่หากเป็นสินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนของการประเมินหลักทรัพย์ก่อน ซึ่งแน่นอนว่าใช้ระยะเวลานานกว่า
   • ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
    เมื่อคุณมีหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์เหล่านั้นยังเป็นของคุณ 100% ย่อมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567มีหลักการพิจารณาอย่างไร

  เมื่อไม่มีเรื่องของหลักประกันเข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนคงอยากรู้ว่าแล้วสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายนั้นจะมาพร้อมเกณฑ์การพิจารณาด้วยหลักอะไรบ้าง ซึ่งเราได้ทำการรวบรวมหลักการพิจารณาหลัก ๆ ของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมาฝากคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  • เอกสารต้องครบ
   ถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งเอกสารข้อมูลส่วนตัวและเอกสารแสดงรายได้ เพราะจะทำให้ทางผู้พิจารณาเห็นถึงความมั่นคงและแหล่งที่มาของรายได้ พร้อมทั้งนำข้อมูลในส่วนนี้ไปประเมินเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้ของคุณว่าสามารถใช้หนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
  • ความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ
   ในส่วนนี้จะมีหลาย ๆ เรื่องรวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระหนี้ หนี้สินปัจจุบัน อาชีพ อายุ สถานะภาพการสมรส และรวมทั้งระยะเวลาในการทำงานและประกอบกิจการ
  • สินทรัพย์ที่คุณมี
   แม้จะไม่ได้มีสินทรัพย์มาค้ำประกันแต่แหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ก็ยังต้องการเห็นถึงความมั่นคงที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินออม การลงทุน สินทรัพย์ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคุณได้เป็นอย่างดี
  • ปัจจัยภายนอก ณ ขณะนั้น
   ปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจและการเมืองมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายพร้อมทั้งเงื่อนไขการขอสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ ถ้าจะถามว่าช่วงนั้นสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายก็จะต้องอาศัยองค์ประกอบนี้ร่วมในการพิจารณาด้วย

  สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างจากสินเชื่อมีหลักทรัพย์ตรงไหนบ้าง

  เราลองมาดูข้อแตกต่างกันให้ชัด ๆ เลยดีกว่าว่าสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันต่างจากแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันในจุดไหนบ้าง เผื่อว่าใครกำลังลังเลว่าจะเลือกแบบไหนจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

  • สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
   – เมื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะทำให้ผู้ปล่อยกู้มีความเสี่ยงมากกว่าจึงทำให้มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
   – มีหลายแบบในเลือกทั้งบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด และสินเชื่อเงินสด
   – อาศัยการพิจารณาความน่าเชื่อถือพร้อมทั้งตรวจสอบแหล่งที่มาของรายได้เป็นหลัก
  • สินเชื่อแบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
   – เมื่อนำเอาหลักทรัพย์หรือมีบุคคลเข้ามาช่วยค้ำประกันจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงลดลง ดอกเบี้ยถูกลง และกู้ได้ในวงเงินที่สูงขึ้น
   – ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินหลักทรัพย์
   – หากผิดสัญญาจะต้องสูญเสียทรัพย์เหล่านั้นไปตามสัญญา
   – มักมาในรูปแบบของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน ยานพาหนะ แต่ก็มีสินเชื่ออเนกประสงค์เอาไว้คอยบริการในส่วนนี้ด้วย

  แหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์เหมาะกับใคร

  แน่นอนว่าสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละไลฟ์สไตล์การเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าใครที่เหมาะกับสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายมากเป็นพิเศษ

  • พนักงานประจำ
   ในบางครั้งเหล่าพนักงานที่มีรายได้ประจำนั้นอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนแต่มาพร้อมกับแผนในการชำระหนี้อย่างชัดเจน และอาจยังไม่มีหลักทรัพย์ในจำนวนที่เพียงพอกับเงินก้อนที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์อย่างสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 จึงมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี แถมยังเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้เจอกับสินเชื่ออนุมัติง่ายบ่อย ๆ อีกด้วย
  • กลุ่มเจ้าของกิจการ
   สภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เมื่อคุณเห็นช่องทางการทำรายได้พร้อมทั้งต้องการแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์การมองหาสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์มีส่วนสำคัญที่ทำให้กิจการและธุรกิจของคุณเติบโตพร้อมทั้งขยายไปได้อย่างที่ตั้งใจ

  อยากได้สินเชื่ออนุมัติง่ายต้องวางแผนอย่างไร

  ทุกคนที่ทำการยื่นสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ก็ต้องการกู้เงินผ่านง่ายด้วยกันทั้งนั้น แต่ขั้นตอนของการเตรียมตัวจะต้องทำอย่างไร เราขอแนะนำกันไว้ก่อนเลยว่าต้องให้คุณยังไม่มีความต้องการที่จะขอสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายตอนนี้แต่เตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาที่ต้องการจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นมากขึ้น โดยสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมกำลังให้คุณขอสินเชื่อธนาคารไหนดีผ่านได้ง่ายขึ้นมีดังนี้

  • เอกสารทางการเงิน
   การเตรียมการเดินบัญชีให้พร้อมอยู่เสมอมีส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณใช้งานบัญชีได้ในทันทีที่ยื่นกู้ ส่วนใหญ่แล้วมักใช้บัญชีย้อนหลัง 6-12 เดือน จุดสำคัญคือการมีรายรับรายจ่ายที่สมดุล มียอดคงเหลือ มีการใช้จ่ายที่คงที่
  • หนี้อย่าเกิน 30% – 40%
   แม้ว่าจะมีการเดินบัญชีรายรับรายจ่ายดีเท่าไรแต่คุณนั้นมีหนี้สินมากกว่ารายรับ 40% ขึ้นไปถือยังเป็นเรื่องยากที่จะได้รับการอนุมัติหรืออาจได้รับการอนุมัติในวงเงินที่ไม่สูงเท่าที่ต้องการ เพราะทางผู้ปล่อยกู้มองว่าคุณจะไม่มีศักยภาพมากพอหากรับภาระหนี้มากจนเกินไป
  • อย่าขอสินเชื่อบ่อย
   อาจมีบางครั้งที่คุณไม่ผ่านการอนุมัติ แต่อย่าพึ่งรีบร้อนสมัครลงทะเบียนสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกันต่อในทันที เพราะมีโอกาสสูงมากที่คุณอาจไม่ผ่านการอนุมัติซ้ำ อย่างน้อยให้เว้นระยะสัก 1 เดือนกำลังเป็นเวลาที่เหมาะสม
  • เครดิตคะแนนทางการเงินต้องดี
   ประวัติการชำระหนี้มีผลมากกับการขอสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย เพราะบ่งบอกถึงวินัยทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ผ่านมาของคุณนั่นเอง

  สินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์คุ้มค่ากับธุรกิจรายย่อยจริงหรือไม่

  สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนั้นถ้ายังไม่เคยกู้มาก่อนอาจมีความลังเลว่าจะขอสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์แล้วคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ สิ่งที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ที่สุดคือคุณจะต้องวางแผนการทำรายได้และแบ่งสัดส่วนของกำไรออกมาให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่จะดูความสามารถในการชำระหนี้และวางแผนว่าเงินทุนที่ได้มานั้นจะนำไปใช้งานอย่างไร คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ตามที่ต้องการจริงหรือไม่ เผื่อว่าระหว่างทางที่คุณกำลังวางแผนนั้นอาจสังเกตเห็นถึงช่องว่างหรือคำตอบที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การลดต้นทุน การเพิ่มราคา การพัฒนาคุณภาพ หรือการเพิ่มรูปแบบของสินค้า เป็นต้น

  หลังจากที่คุณผ่านขั้นตอนของการวางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่ามีความสามารถในการชำระหนี้พร้อมทั้งยังมีความคุ้มค่ามากกว่าหากได้เงินก้อนจากสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเราก็ขอบอกเลยว่าการมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในระดับที่พอดีนั้นส่งผลดีกับการทำธุรกิจทุกประเภทได้อย่างแน่นอน

  สินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ตอนนี้มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

  เมื่อเหล่าผู้ประกอบการต้องการมองหาสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์เพื่อมาตอบโจทย์การทำธุรกิจวันนี้เรามีสินเชื่อดี ๆ มาให้เพื่อเป็นคำตอบของคำถามมี่ว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

  1. UOB Biz Money

  ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ทำการจดทะเบียนการค้าในไทย มีอายุการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่า 3 ปีก็สามารถเข้าร่วมการยื่นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายระยะยาวกับทาง UOB ได้ โดยพร้อมได้วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาวให้คุณชำระได้ยาวนานถึง 4 ปี

  2. สินเชื่อ SME บัญชีเดียว 2024

  ใครที่เชื่อถือธนาคารกสิกรกันอยู่แล้วต้องไม่พลาดการร่วมกู้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยตัวนี้จากทางกสิกร โดยมีความน่าสนใจตรงที่เป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายที่มาพร้อมดอกเบี้ยต่ำ เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์การเงิน แต่ถ้าจะเน้นไปที่ไม่มีหลักทรัพย์จะสามารถกู้ได้แบบระยะยาว ผ่อนกันสูงสุด 5 ปี และได้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยเพียง 12.5% ต่อปี ถ้าใครดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ประวัติทางการเงินดี มีงบบัญชีการเงินที่สอดคล้องก็สามารถลงทะเบียนกันได้เลย

  1. สินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์จากไทยพาณิชย์

  ใครต้องการวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนาน 6 ปี ดอกเบี้ยเริ่มกันเบา ๆ ที่ 8.25% ต่อปี แล้วรู้ว่าดำเนินกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาเพื่อใช้งานสินเชื่อตัวนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจได้ โดยสิ่งที่น่าสนใจคืออนุมัติไวรู้ผลเร็วทำให้คุณวางแผนต่อได้อย่างลื่นไหล

  สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2024 มาดูกัน

  ใครที่อาจไม่ได้ต้องการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเราลองมาดูว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2024 กันดีกว่าเผื่อว่าคุณจะได้เงินไปใช้เร็วทันใจทันทุกความต้องการกันจากสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์กู้เงินผ่านง่ายเหล่านี้

  1. บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์

  ถือเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่มาในรูปแบบของบัตรกดเงินสดทำให้คุณใช้งานได้คล่องตัวและทั่วถึงทุกความต้องการมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าจัดอยู่ในประเภทของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย แต่ถ้าไม่ต้องการเสียดอกเบี้ยก็เพียงแค่จ่ายให้ตรงกับวันชำระที่กำหนดเพียงเท่านี้ก็ได้เงินหมุนเวียนจากสินเชื่อกรุงศรีไม่มีหลักทรัพย์ไปใช้กันแบบฟรี ๆ แล้ว แถมถ้าคุณมีเอกสารการสมัครครบพร้อมบอกเลยว่าอนุมัติง่ายที่สุด

  1. สินเชื่ออเนกประสงค์ KTC Cash

  มาที่ฝั่งของธนาคารยอดนิยมอย่างธนาคารกรุงไทยกันบ้างดีกว่าที่ต้องจัดให้อยู่ในประเภทของสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 อย่าห้ามตกหล่นเพราะมาพร้อมกับความน่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นมีรายได้ขั้นต่ำเพียง 15,000 บาท ก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์และที่สาขาเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติวงเงิน 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบาย ๆ นาน 5 ปี ดอกเบี้ยยุติธรรม และกำหนดวันจ่ายได้ตามที่คุณสะดวกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องกันได้อีกด้วย

  1. สินเชื่อส่วนบุคคล จากธนาคารเกียรตินาคิน

  ใครที่ต้องการความคล่องตัวจากการมีเงินก้อนติดตัวกันเอาไว้บอกเลยว่าให้ไว้ใจสินเชื่อตัวนี้กันได้เลย การสมัครง่ายดาย อนุมัติไวภายใน 3 วัน รับวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ อนุมัติแล้วพร้อมให้รับเงินทันทีภายใน 1 วัน ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ยิ่งเข้าเงื่อนไขของสินเชื่อเท่าไรก็ยิ่งได้ดอกเบี้ยถูกเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

  แนวทางในการหาเงินก้อนแบบไม่มีหลักทรัพย์

  เมื่อมีรายได้เพิ่มแล้วคุมรายจ่ายอยู่เมื่อนั้นคุณจะเจอกับอิสรภาพทางการเงิน แต่จะเดินทางไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเราลองมาดูกันเลยดีกว่า

  • การใช้สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายเข้ามาช่วยเริมกำลังและสภาพคล่องทางการเงิน ถ้าคุณสามารถชำระหนี้ได้แล้วยังมีเงินเหลือบอกเลยว่าเงินก้อนนี้จะช่วยคุณได้อย่างคุ้มค่า
  • ลงทุน แม้จะมีเงินก้อนไม่ใหญ่แต่เลือดเริ่มลงทุนหลังจากศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี เงินก้อนนี้จะทำหน้าที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นและกลายเป็นเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแต่ต้องอาศัยตัวช่วยในเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • หายรายได้เสริม แม้ว่าจะเป็นคำแนะนำที่ง่ายแต่เราเข้าใจดีว่าอาจทำได้ยาก แต่คุณต้องลองพยายามมองหาโอกาสแล้วกล้าที่จะลงมือทำ คุณอาจสามารถหาเงินก้อนได้แบบที่ไม่ต้องพึ่งสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยด้วยซ้ำ

  สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้หรือไม่

  นับว่าเป็นข้อดีของปัจจุบันที่คุณสามารถที่จะสมัครหรือลงทะเบียนสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายได้ทางออนไลน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับบางธนาคารสามารถจบทุกขั้นตอนได้ทางออนไลน์ แต่สำหรับบางเงื่อนไขของธนาคารบางแห่งอาจมีการให้คุณกรอกข้อมูลแล้วให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แต่ก็ถือว่าแทบจะ 100% สามารถทั้งหาข้อมูลพร้อมทั้งขอสินเชื่อได้ผ่านทางออนไลน์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าคุณมีเอกสารครบ เข้าเงื่อนไข ก็บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะผ่านการอนุมัติบนการสมัครสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ออนไลน์

  วิธีใช้หนี้สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไปพร้อมกับออมเงิน

  หลายคนคงอยากวางแผนการเงินให้สามารถมีทั้งเงินใช้จ่าย ใช้หนี้ รวมทั้งเก็บออม เราลองมาดูวิธีจัดการเงินให้คล่องตัวขึ้นบอกเลยว่าวิธีเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของแต่ละคนได้

  • แบ่งสัดส่วนของเงินให้ชัดเจน เริ่มจากการแจกแจงรายละเอียดของรายได้ออกมาแล้วแบ่งส่วนให้ชัดเจน ถ้าส่วนไหนยังขาดแน่นอนว่าช่องทางการหารายได้เสริมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี
  • มีระเบียบ หลังจากที่คุณได้จัดสรรส่วนของเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการทำตามอย่างมีระเบียบและไม่ใช้เงินเก็บออม ถ้าคุณผ่านจุดนี้ไปได้จะทำให้คุณใช้หนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีเงินออมไว้สำรองยามฉุกเฉินแบบที่ไม่ต้องพึ่งสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย
  • ขายสิ่งที่ไม่จำเป็น ในบางครั้งอาจมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าแต่คุณไม่ได้ใช้งาน การขายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินก้อนแล้วนำไปจัดสรรมีส่วนช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับคุณโดยที่ไม่ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มได้

  สรุปเรื่องราวของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบาย

  หลังจากวันนี้คุณได้ทำความรู้จักกับสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนสบายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเชื่อว่าคุณจะสามารถหาสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 มาได้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณหรือธุรกิจมากยิ่งขึ้น สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีข้อดีที่น่าสนใจถ้าคุณได้ทำการวางแผนการใช้จ่ายเอาไปเรียบร้อยพร้อมทั้งมีแผนสำรองรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ถือเป็นแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  โดยถ้าคุณต้องการจะมองหาสินเชื่ออนุมัติง่ายหรือกู้เงินผ่านง่ายนั้นสามารถลองสอบถามข้อมูลตามสินเชื่อ sme ไม่มีหลักทรัพย์และสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ เช่น สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ศรีสวัสดิ์ ที่เราแนะนำกันในวันนี้ได้เลย การไม่มีหลักทรัพย์นั้นจะไม่เป็นข้อจำกัดของการขอสินเชื่อกันอีกต่อไป ทุกคนสามารถมีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้ถ้าคุณวางแผนและดำเนินการอย่างเป็นระเบียบ