วิธีลงทะเบียนบัตรทอง 30 บาทพร้อมอัพเดทเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้ทำบัตรทอง
Facebook
 • LINE iconLine
 • บัตรทอง 30 บาท สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค 2024 / 2567

  เมื่อพูดถึง บัตรทอง เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นเคยกันอย่างดี แต่เพื่อจะรู้ว่าบัตรทอง 30 บาทคืออะไร บัตร 30 บาททำที่ไหน? บัตรทองกับบัตร 30 บาทต่างกันอย่างไร? เรามาทำความรู้จักกับบัตรทองกันให้มากขึ้นดีกว่า
  บัตรทอง หรือบัตรทอง 30 บาทคือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยผู้ถือบัตรทองหรือบัตรทอง 30 บาทจะได้รับบริการขั้นพื้นฐานทางการแพทย์ สาธารณสุข และอนามัยที่จำเป็น (บัตรทองกับบัตร 30 บาทคือบัตรเดียวกัน เพียงแต่เรียกชื่อบัตรต่างกัน)
  บัตร 30 บาททำที่ไหน? หากต้องการทำบัตรทอง 30 บาท เราสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน และถ้าอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่กำหนดไว้ 

   

  บัตรทอง 30 บาทยังใช้ได้อยู่ไหม บัตรทองในปี 2024 / 2567 ครอบคลุมอะไรบ้าง

  สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองสำหรับผู้ถือบัตรทอง 30 บาทในปี 2024 / 2567 มีดังนี้ 

  • บริการสร้างเสริมและป้องกันโรค
  • ตรวจและรับฝากครรภ์
  • ตรวจวินิจฉัยโรค
  • บำบัดและบริการทางการแพทย์
  • ยาเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
  • ทำคลอด 
  • กินอยู่ในหน่วยบริการ
  • บริบาลทารกแรกเกิด
  • รถพยาบาลหรือ ค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
  • พาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
  • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกำหนด 

    นอกจากนี้ยังสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองที่เพิ่มเข้ามาสำหรับผู้ถือบัตรทอง 30 บาท คือ การบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกและการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

  บัตรทอง 30 บาทไม่ครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองอะไรบ้าง? 2024 / 2567

  แม้ว่าในปี 2024 / 2567 บัตรทองจะเพิ่มสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองเข้ามามากขึ้น แต่ก็มีสิทธิรักษาพยาบาลบัตรทองที่ไม่ครอบคลุมและผู้ถือบัตรทอง 30 บาทไม่สามารถเบิกได้ คือ 

  • ไม่สามารถใช้บัตรทอง 30 บาทเพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
  • การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจโรคเกินความจำเป็นทางการแพทย์ 
  • การรักษาที่อยู่ระหว่างการทดลองก็ไม่สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลบัตรทอง 30 บาทได้ 
  • การปลูกถ่ายอวัยวะ 
  • และการบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ สปทช. กำหนด

    หากผู้ถือบัตรทอง 30 บาทไม่ได้อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลที่ตนได้ลงทะเบียนไว้ ในกรณีจำเป็นสามารถเข้ารักการรักษาได้ที่หน่วยบริการอื่น ๆ โดยใช้บัตรทองได้ และไม่ต้องใช้ใบส่งตัว อีกทั้งยังเสียค่าบริการเหมือนเดิมคือ สิทธิ 30 บาทรักษาทุกโรค