แนวทางการคิดอัตราดอกเบี้ยล่าสุด และตัวอย่างการคิดดอกเบี้ยเงินกู้

รู้จักการคิดดอกเบี้ย ขั้นตอนสำคัญในการขอสินเชื่อ 

เรื่องที่คนขอสินเชื่อต้องคิดเป็นอันดับแรก และต้องทำความเข้าใจก่อนจะขอสินเชื่อ คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินที่เราไปใช้บริการ ซึ่งแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีดอกเบี้ยเงินกู้แตกต่างกัน แต่ก่อนที่เราจะทำความเข้าใจกับการการคิดดอกเบี้ย เรามาทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้กันสักหน่อย 

  ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราเคยได้ยินกันบ่อย ๆ เช่น เปอร์เซ็นต์และร้อยละ เป็นอัตราที่สถาบันการเงินกำหนดให้ผู้ขอสินเชื่อชำระนอกเหนือจากเงินต้นที่ยืมไป โดยมีวิธีการการคิดดอกเบี้ยง่าย ๆ เช่น กู้เงินธนาคาร 100 บาท สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเงินกู้ 10% หรือร้อยละ 5 เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาคืน ผู้กู้เงินธนาคารจะต้องคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดเป็นจำนวน 105 บาท เป็นต้น แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ก็มีหลายประเภท และการการคิดดอกเบี้ยแต่ละประเภทเขาคิดกันยังไง? เรามาดูกัน

 

การคิดดอกเบี้ยมีกี่ประเภท 

การคิดดอกเบี้ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ วิธีคิดดอกเบี้ยทั้งสองมีความแตกต่างกัน และถ้ากู้เงินธนาคารเราก็ต้องรู้การคิดดอกเบี้ยทั้ง 2 ประเภทนี้ เพราะจะได้รู้ว่าเมื่อถึงเวลาชำระหรือคืนเงิน เราจะต้องคืนเท่าไหร่ และเมื่อเข้าใจการคิดดอกเบี้ยก็จะช่วยให้เราไม่ถูกเอาเปรียบอีกด้วย 

นอกจากนี้การคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ทำให้จำนวนดอกเบี้ยที่เราต้องจากคืนสถาบันการเงินแตกต่างกันด้วย หลายคนถูกเอาเปรียบเพราะไม่ได้ศึกษาหรือรู้วิธีคิดดอกเบี้ยมาก่อน ทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยแพงเพราะไม่รู้ว่าสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยยังไง ดังนั้นเพื่อเราจะรู้เท่าทันดอกเบี้ยเงินกู้ เรามาดูตัวอย่างวิธีการคิดดอกเบี้ยทั้งแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่กัน

วิธีการคิดดอกเบี้ย คิดอย่างไร? 

เพื่อจะเข้าใจมากขึ้น เรามาดูตัวอย่างวิธีการคิดดอกเบี้ยทั้งแบบการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ด้วยกัน ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ 

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรากู้เงินมา 100,000 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ 15% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 เดือน การคิดดอกเบี้ยต่อเดือนจะคำนวณได้ดังนี้ 

  • การคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ การคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในแต่ละเดือนยิ่งจากเงินต้นคืนมากเท่าไหร่ ดอกเบี้ยก็ยิ่งลดมากขึ้นเท่านั้น เช่น

ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายงวดนั้น = เงินต้นคงเหลือ x จำจวนวันในงวด / จำนวนวันใน 1 ปี 

  • การคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ คือ การคิดดอกเบี้ยจากยอดเงินต้นทั้งหมด ไม่ได้คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ลดลง นั่นหมายความว่า แม้เราจะจ่ายเงินต้นลดลง แต่ดอกเบี้ยไม่ได้ลดตาม เช่น 

เงินผ่อน = จำนวนเงินกู้ + (จำนวนเงินกู้ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนปีที่กู้) / จำนวนเงินที่ต้องผ่อน