ขั้นตอนขอหนังสือรับรองเงินเดือน | ข้อมูลหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์
Facebook
 • LINE iconLine
 • หนังสือรับรองเงินเดือน คืออะไร 

  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ Salary Certificate เป็นเอกสารสำคัญที่บริษัทออกให้กับพนักงาน และเป็นเอกสารที่บอกรายละเอียดเพื่อใช้ในการยืนยันว่า ในแต่ละเดือนพนักงานได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ แหล่งที่มาของรายได้มาจากไหน มีฐานเงินเดือนต่อเดือนเท่าไหร่ ซึ่งจำนวนเงินเดือนที่ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นเงินจำนวนเต็มที่ยังไม่ผ่านการหักภาษีและค่าใช้จ่ายใด ๆ 

   

  หนังสือรับรองเงินเดือนมีประโยชน์ยังไง? มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน?

  หนังสือรับรองเงินเดือนไม่ได้เป็นเพียงแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนเท่านั้น แต่หนังสือรับรองเงินเดือนยังมีประโยชน์หายอย่าง ผู้ขอหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถนำหนังสือรับรองเงินเดือนไปใช้ในประโยชน์ต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

  1. ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อการขอวีซ่า
  2. การขอสินเชื่อบางประเภทจะต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทที่พนักงานประจำทำอยู่ เช่น การขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต

    ทั้งนี้เมื่อทำการขอหนังสือรับรองเงินเดือนแล้ว หรือบริษัทได้ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้าง หนังสือรับรองเงินเดือนนั้นจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 เดือน หรือประมาณ 30 – 90 วัน แล้วแต่ประเภทของหนังสือรับรองเงินเดือนที่ใช้ 

   

  วิธีขอหนังสือรับรองเงินเดือน 2024 / 2567

  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน เราสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ และขอหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยตัวเองจากบริษัทที่ทำงานอยู่
  สำหรับการขอหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ เราต้องเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนจากเว็บไซต์ขอหนังสือรับรองเงินเดือนของบริษัท หลังจากนั้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และติดต่อขอรับเอกสารจากบริษัทที่เราทำงานได้เลย และวิธีที่สอง การขอหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยตัวเอง คือ การขอหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทที่เราทำงานอยู่ โดยขอจากแผนกที่เกี่ยวข้อง และขอแบบหนังสือรับรองเงินเดือนจากแผนกนั้นโดยตรง ที่สำคัญเราไม่สามารถทำหนังสือรับรองเงินเดือนขึ้นมาเองได้ หนังสือรับรองเงินเดือนที่ถูกต้องจะต้องออกโดยบริษัทนั้น 

  ไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนใช้อะไรแทนได้บ้าง? 

  แม้ว่าหนังสือรับรองเงินเดือนจะสำคัญ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสามารถมีหนังสือรับรองเงินเดือนได้ โดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพอิสระ ลูกจ้างรายวัน หรือคนที่ทำธุรกิจส่วนตัว ที่ไม่มีบริษัทจะออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างได้ คำถามก็คือ แล้วถ้ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน จะสามารถใช้อะไรแทนหนังสือรับรองเงินเดือนได้บ้าง?
  หากไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน เราสามารถใช้แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนอื่น ๆ ได้ เช่น รายการเดินบัญชี หนังสือรับรองเงินเดือน 50 ทวิ ใบเสร็จซื้อของสำหรับเจ้าของกิจการ หรือจะใช้ผู้ค้ำประกันในการขอสินเชื่อก็ได้
  หนังสือรับรองเงินเดือนมีความสำคัญก็จริง แต่ถ้าหากไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน เราก็สามารถใช้เอกสารอื่น ๆ ที่กล่าวมา เพื่อเป็นหลักฐานและยื่นยันรายได้ของเราได้