วิธีลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2024 สำหรับนักศึกษา
Facebook
 • LINE iconLine
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทางเลือกของคนอยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน 

  เมื่อไม่นานมานี้ เราคงได้ยินข่าวต่าง ๆ เกี่ยวกับกยศ. กันมาบ้างแล้ว แต่เพื่อจะเข้าใจเกี่ยวกับกยศ. มากขึ้น บทความนี้จึงอยากจะพูดถึงกยศ. ว่าจริง ๆ แล้ว กยศ.นั้นคืออะไรกันแน่
  กยศ. ย่อมาจาก กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อยากเรียนต่อแต่ไม่มีเงิน หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และสำหรับเป็นค่าครองชีพระหว่างการศึกษาด้วย โดยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะให้เงินทุนนี้สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนดเท่านั้น แต่ใครจะใครกู้เงินเรียนกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้บ้าง? เรามาดูคำตอบจากบทความนี้ด้วยกัน 

  ใครกู้เงินเรียนกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้บ้าง? 2024 / 2567 

  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่ได้ให้เงินทุนสำหรับนักศึกษาที่จะเรียนต่อปริญญาตรีเท่านั้น แต่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายก็สามารถกู้เงินเรียนกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เช่นกัน โดยคุณสมบัติของผู้กู้เงินเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาได้กำหนดไว้ดังนี้ 

  •  เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และครอบครัวมีรายได้ไม่เกินปีละ 360,000 บาท 
  • นักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่มีความต้องการหลัก และมีความชัดเชนในการผลิตกำลังคน รวมถึงการพัฒนาประเทศ 
  • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ หากเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี 

   

  วงเงิน กยศ. ได้เท่าไหร่? กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้วงเงินกับผู้กู้อย่างไร? 2024 / 2567

  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วงเงิน กยศ. สำหรับค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 14,000 บาท และค่าครองชีพ 21,600 บาทต่อปี 
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. วงเงิน กยศ. สำหรับค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 21,000 บาท และค่าครองชีพ 36,600 บาทต่อปี
  • ปวท. / ปวส. หรือเทียบเท่า สำหรับค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 25,000 บาท และค่าครองชีพ 60,00 บาทต่อปี
  • อนุปริญญา / ปริญญาตรี สำหรับค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง 50,000 บาท และค่าครองชีพ 200,00 บาทต่อปี

   

  การใช้หนี้ กยศ. สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  เมื่อนักเรียน นักศึกษาที่ขอกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามาแล้วอาจสงสัยว่าจะใช้หนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เมื่อไหร่ โดยปกติแล้วกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะมีระยะเวลาการปลอดชำระหนี้เป็นเวลา 2 ปีหลังจากที่ผู้กู้เรียนจบ หลังจากนั้นให้ผู้กู้เงินเรียนไปรายงานตัวเพื่อแสดงตัวตน และขอชำระหนี้ โดยเลือกได้ทั้งแบบการใช้หนี้ กยศ. รายเดือน และการใช้หนี้ กยศ. รายปี ผู้กู้สามารถชำระได้ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น ธนาคารกรุงไทย เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และแอพพลิเคชั่นfองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา